DOCUMENTS

Els documents estaran penjats a la pàgina del weeras:

 

 https://web.weeras.com/author/support/

Seguidament heu d´anar a l´apartat “Comunitats”.