L’Equip Pedagògic 2017-2018

Curs 2017-2018

EQUIP DIRECTIU

 • Directora: M. Isabel Rodríguez
 • Cap d’Estudis: Ana Cambrón
 • Secretària: Miquel Xarau

COORDINADORES

 • Comunitat Petits: Esther Martínez
 • Comunitat Mitjans: Mixa València
 • Comunitat Grans: Marta Graells
 • Riscos Laborals: Anna Perellón
 • Coordinadora Lingüística: Montse Cirera
 • Informàtica: Raül Romero

 
EQUIP DOCENT

COMUNITAT PETITS

 • P3 A: Lluísa Mora
 • P3 B: Diana Blanch i Marta Lozano
 • P3 C: Marta Balaguer
 • P4 A: Collell Güell i Encarni Campoy
 • P4 B: Esther Martinez
 • P5 A: Noemí Mauri i Alba Vivancos
 • P5 B: Mireia Aguayos
 • Reforç: Guillermo Montosa/Isabel Rodriguez/Anna Perellón

COMUNITAT MITJANS

 • 1r A: Laura Riba
 • 1r B: Montse Cirera
 • 2n A: Montse Pujol
 • 2n B: Mixa Valéncia
 • 3r A: Anna Pujol
 • 3r B: Anna Puig
 • Reforç:  Cristina Escamilla /Ana Cambrón/Dolors Arnaus/ Presen Gómez

COMUNITAT GRANS

 •  4t A: Marta Graells
 • 4t B: Gemma Botey
 • 5è A: Teresa Salvador
 • 5è B: Pilar Gómez
 • 6è A: Laura Elorriaga
 • 6è B: Isabel Montanyes
 • Reforç: Miquel Xarau / Teresa Viladot/ Raül Romero

ESPECIALISTES

 • Música: Marta Graells / Cristina Escamilla
 • Anglès: Guillermo Montosa / Teresa Viladot / Dolors Arnaus
 • E. Física: Miquel Xarau i Raül Romero
 • E. Especial: Anna Perellón
 • Audició i Llenguatge: Presen Gómez
 • Psicopedagoga EAP/CREDA: Anna Marlet
 • Tècnica d’Educació Infantil: Patrícia Puigdellívol

PERSONAL NO DOCENT

 • Administrativa: Eva Barnils
 • Conserge: Pilar Gonzalez

Tot l’equip aprofita l’ocasió per a saludar-vos i desitjar-vos un bon inici de curs escolar.