L’Equip Pedagògic 2018-2019

Curs 2018-2019

EQUIP DIRECTIU

 • Directora: M. Isabel Rodríguez
 • Cap d’Estudis: Ana Cambrón
 • Secretària: Miquel Xarau

COORDINADORES

 • Comunitat Petits: Marta Balagué
 • Comunitat Mitjans: Laura riba
 • Comunitat Grans: Gemma Botey
 • Riscos Laborals: A concretar
 • Coordinadora Lingüística: Cristina Escamilla
 • Informàtica: Raül Romero

 
EQUIP DOCENT

COMUNITAT PETITS

 • P3 A: Marta Balagué
 • P3 B: Collell Güell/Laura Guerrero
 • P4 A: Lluïsa Mora
 • P4 B: Cristina Soria
 • P4 C: Joana Alonso
 • P5 A: Mireia Aguayos
 • P5 B: Noemí Mauri/Sandra Díez
 • Reforç: Isabel Rodriguez/Cristina Lopez/Ana Garcia

COMUNITAT MITJANS

 • 1r A: Anna Perellón
 • 1r B: Núria Maldonado
 • 2n A: Laura Riba
 • 2n B: Montse Pujol
 • 3r A: Anna Puig
 • 3r B: Mixa València
 • Reforç:  Cristina Escamilla /Ana Cambrón/Raquel García/ Presen Gómez

COMUNITAT GRANS

 •  4t A: Laura Elorriaga
 • 4t B: Marta Graells
 • 5è A: Isabel Montañés
 • 5è B: Gemma Botey
 • 6è A: Teresa Salvador
 • 6è B: Pilar Gómez
 • Reforç: Miquel Xarau / Teresa Viladot/ Raül Romero

ESPECIALISTES

 • Música: Marta Graells / Cristina Escamilla
 • Anglès: Raquel García/ Teresa Viladot / Ana García
 • E. Física: Miquel Xarau i Raül Romero
 • E. Especial: Isabel R.
 • Audició i Llenguatge: Presen Gómez
 • Psicopedagoga EAP/CREDA: Susanna Jiménez
 • Tècnica d’Educació Infantil: Patrícia Puigdellívol

PERSONAL NO DOCENT

 • Administrativa: Eva Barnils
 • Conserge: Anna Lorente 

Tot l’equip aprofita l’ocasió per a saludar-vos i desitjar-vos un bon inici de curs escolar.