ESCOLA PLURILINGÜE

Volem formar alumnes arrelats a la nostra cultura catana, amb convicció europea i oberts al món.

             El català, llengua vehicular d’aprenentatge.

             El castellà es treballa en tota la primària.

             L’anglès s’introdueix a l’Educació Infantil.