PLA D’IMPULS DE LA LECTURA (ILEC)

Pla d’impuls de la lectura

Fa tres cursos la  nostra Escola participa en el Pla d’impuls de la lectura, una estratègia per a l’èxit escolar.
Els objectius que pretenem en el pla d’impuls de la lectura són els següents:

  • Millorar la competència lectora.
  • Promoure l’autonomia per a l’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements.
  • Fomentar l’hàbit lector i el plaer de la lectura.

La Lectura i comprensió lectora és la base de tots els aprenentatges i constitueix el fonament necessari per a l’adquisició i comprensió d’altres matèries.
Aquest curs 2013-2014, els alumnes de 3r i 4t (aquest ja és el seu segon any) formen part del projecte anomenat Portafolis de Lectura.

per a més informació aneu a l’adreça:
http://www20.gencat.cat/portal/site/familiaescola