Jaume Funes

Jaume Funes és Psicòleg, educador i periodista. Ha treballat a l’escola i en diverses administracions, així com en l’atenció educativa i terapèutica o també en la supervisió i l’ acompanyament d’equips.

El passat dia 3 de Novembre, va venir a l´escola a fer una xerrada sobre un tema d´actualitat: Els deures.
 http://www.ara.cat/societat/JAUMEFUNES-deures-serveixen-tinguin-ocupats_0_1313868633.html
que-deures-pares-no-dels_1313878618_1625842_260x366