Declaracions legals

Termes d’ús per a

ESCOLA Collserola Sant Cugat

1. Acceptació de les termes d’ús i esmenes

Cada vegada que accediu a aquest lloc web, esteu acceptant implícitament aquests termes d’ús, que estan subjectes a canvis continus, amb o sense avís. Així mateix, si esteu utilitzant un servei en o a través d’aquest lloc web, esteu subjecte a qualsevol norma aplicable a aquests serveis, les quals hauran de ser incorporades mitjançant una referència als termes d’ús. Vegeu la política de privacitat, incorporada dins d’aquests termes d’ús per a més informació.

2. El nostre servei

El nostre lloc web i els serveis proveïts a i a través d’aquest lloc web es fan en un esquema “tal qual”. Accepteu que els propietaris d’aquest lloc web es reservin, en exclusiva, el dret de modificar o finalitzar el lloc web i els serveis oferts o d’esborrar les dades que heu proporcionat, tant si són temporals com permanents. No tenim resposabilitats per la pèrdua o la falta d’integritat de les dades o de qualsevol informació.

3. Les vostres responsabilitats i obligacions

Per tal d’utilitzar aquest lloc web, us heu de registrar i avenir-vos a proporcionar informació verídica quan se us demani. En registrar-vos, accepteu de manera explícita els nostres termes d’ús i el fet de que aquestes poden canviar.

4. Política de privacitat

Les dades de registre, així com qualsevol altre informació que permeti identificar l’individu, que es recullen es troba subjecte a la política de privacitat.

5. Registre i contrasenya

Sou responsable de mantenir la vostra contrasenya en secret i dels accessos que es facin amb ella, tant si són autoritzats com si no. Accepteu notificar-nos inmediatament qualsevol ús no autoritzat del vostre compte i/o contrasenya.

6. La vostra conducta

Accepteu que tota la informació i dades de qualsevol tipus, tant si són text, programari, codi, música, sons, fotografies, gràfics, vídeo o altres materials (“continguts”), proporcionats públicament o privada, seran responsabilitat única de la persona que els ha proporcionat o de la persona propietària del compte que els utilitzi. Accepteu que en el nostre lloc web pot haver-hi continguts potencialment ofensius. No som responsables dels continguts, ni per error ni per omissió.
En fer ús del lloc web i de qualsevol servei del mateix, accepteu explícitament que no heu de:
(a) propocionar cap contingut ni tenir cap conducta que puguin ser il·legítims, il·legals, amenaçadors, perjudicials, abusius, hostils, difamatoris, obscens, ofensius, pornogràfics o que puguin conduir al tancament d’aquest lloc web o de qualsevol servei proporcionat per aquest, ni que condueixin a la infecció amb virus o altres rutines destructives o que puguin conduir a responsabilitats criminals o civils o que puguin violar cap llei local, nacional o internacional.
(b) fer-vos passar per un membre d’alguna associació o entitat o fer veure que els continguts que proporcioneu tenen un origen distint del real.
(c) recollir qualsevol tipus de dada d’altres usuaris.
(d) utilitzar aquest lloc web o qualsevol contingut o servei amb intenció comercial o de manera que pugui involucrar correus electrònics no desitjats, cartes en cadena, esquemes en piràmide o qualsevol altre forma d’anuncis no autoritzats sense el consentiment previ per escrit.
(e) proporcionar cap contingut que pugui conduir a un procediment de responsabilitats civils o criminals o que pugui ser constitutiu o ser considerat com a una violació de qualsevol llei local, nacional o internacional, incloses però no limitades a les de copyright, trademark, patents o secrets comercials.

7. Enviament de continguts a aquest lloc web

En proveir qualsevol contingut al nostre lloc web:
(a) accepteu concedir-nos drets i llicències no exclusius, perpetus, lliures de taxes i d’àmbit mundial (inclosos els drets morals o altres drets necessaris) per utilitzar, mostrar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, distribuir, executar, promocionar, arxivar, traduir i crear tasques derivades i recopilacions totals o parcials. Aquesta llicència es d’aplicació a qualsevol forma, mitjà o tecnologia conegut o desenvolupat posteriorment.
(b) garantiu que teniu tots els drets legals, morals i qualsevol altre dret que sigui necessari per concedir-nos la llicència indicada a l’apartat 7a.
(c) coneixeu i accepteu que nosaltres tenim dret (però no la obligació), de refusar la publicació o d’esborrar o bloquejar l’accés a qualsevol contingut en qualsevol moment per qualsevol motiu, amb o sense avís.

8. Serveis proveïts per terceres parts

Els bens i els serveis de terceres parts poden ser anunciats i/o publicats a o a través d’aquest lloc web. La representació de productes i serveis proporcionats per terceres parts es troben subjectes a les polítiques de representació fetes per terceres parts. No som responsables de cap manera pels vostres negocis o interaccions amb terceres parts.

9. Indemnitzacions

Accepteu indemnitzar i protegir de qualsevol dany a nosaltres, les nostres subsidiàries, afiliats, parts associades, oficials, directors, treballadors, agents, contractants independents, anunciants, socis i als que comparteixen la nostra marca de qualsevol petició de demanda (incloses taxes raonables d’advocats) que pugui ser fet per terceres parts i es derivi de la vostra conducta o connexió a aquest lloc web o de la utilització dels serveis proveïts, dels vostres continguts, de la violació d’aquests termes d’ús o de qualsevol altre violació dels drets d’una altra persona o part.

10. AVÍS DE GARANTIES

ENTENEU I ACCEPTEU QUE LA UTILITZACIÓ D’AQUEST LLOC WEB I QUALSEVOL SERVEI O CONTINGUT PROVEÏTS (EL “SERVEI”) ES DU A TERME PEL VOSTRE COMPTE. EL SERVEI ES PROPORCIONA “TAL QUAL” I ES REFUSA EXPRESSAMENT QUALSEVOL TIPUS DE GARANTIA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLOENT-HI PERÒ NO LIMITAT A LES GARANTIES DE MERCANTIBILITAT, D’ÚS PARTICULAR I DE NO TRANSGRESSIÓ.
NO ES DÓNA CAP GARANTIA, IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, DE QUE EL SERVEI ROMANDRÀ ININTERROMPUT, SENSE ERRORS, LLIURE DE VIRUS, SEGUR, FIABLE, DE LA MÀXIMA QUALITAT, NI QUE CAP CONTINGUT ESTIGUI TOTALMENT PROTEGIT DE QUALSEVOL TIPUS DE DESCÀRREGA. ENTENEU I ACCEPTEU QUE NI NOSALTRES NI CAP PARTICIPANT EN EL SERVEI PROPORCIONA CONSELLS PROFESSIONALS DE CAP TIPUS I QUE LA UTILITZACIÓ D’AQUESTS CONSELLS O DE QUALSEVOL ALTRA INFORMACIÓ ES FA PEL VOSTRE COMPTE I SENSE RESPONSABILITATS NOSTRES DE CAP TIPUS.
Algunes jurisdiccions poden no permetre el rebuig de garanties implícites i l’avís anterior pot no ser aplicable al vostre cas pel que respecte a les garanties implícites.

11. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

ENTENEU I ACCEPTEU QUE NO SOM RESPONSABLES DE CAP DANY DIRECTE O INDIRECTE, INCLOSOS PERÒ NO LIMITATS, ALS DANYS CONSISTENTS EN PÈRDUES DE BENEFICIS, DADES O QUALSEVOL ALTRE BÉ INTAGIBLE (FINS I TOT SI HEM ESTAT AVISATS DE LA POSSIBILITAT D’AQUESTS DANYS).
En algunes jurisdiccions, no es permet limitar la responsabilitat i, per tant, aquestes limitacions poden no ser d’aplicació.

12. Reserva de drets

Es reserven tots els drets, incloent-hi però no limitats al copyright, trademark, patents, secrets comercials i qualsevol altre dret de propietat que puguem tenir en el nostre lloc web, el seu contingut i els bens i serveis que es proveeixen. La utilització dels nostres drets i propietats requereixen el nostre consentiment previ per escrit. No estem proporcionant cap llicència ni cap dret, implícits o explícits i no teniu dret per fer cap ús comercial del nostre lloc web o servei sense el nostre consentiment previ per escrit.

13. Notificació d’infraccions del copyright

Si penseu que la vostra propietat s’ha utilitzat d’alguna manera que pugui ser considerada una infracció del copyright o una violació de drets intel·lectuals de la vostra propietat, podeu contactar al nostre agent del copyright a l’adreça següent:
Cliqueu per contactar amb el nostre administrador/a

14. Lleis aplicables

Accepteu que aquests termes d’ús i qualsevol disputa sorgida del vostre ús d’aquest lloc web o dels nostres productes o serveis es resoldrà d’acord amb les lleis locals del lloc on es trobi la seu d’aquest lloc web. En registrar-vos o en utilitzar aquest lloc web i/o qualsevol servei esteu acceptant la jurisdicció exclussiva del pais on es troba la seu.

15. Altra informació

(i) En cas de que aquests termes d’ús entrin en conflicte amb qualsevol llei aplicable a qualsevol de les parts, de manera que alguna provisió pugui ser invalidada judicialment, aquesta provisió serà reinterpretada per tal de reflectir les intencions originals de les parts, d’acord amb les lleis aplicables, i la resta de termes d’ús romandran intactes; (ii) La impossibilitat d’alguna de les parts d’exercir qualsevol dret dels proporcionats per aquests termes d’ús no serà considerada com una renuncia a aquest dret d’aquesta part, de manera que aquest dret seguirà tenint efecte; (iii) Accepteu que qualsevol reclamació que pugui sorgir des d’aquest lloc web o dels seus serveis ha de ser feta en el termini d’un (1) any o, en cas contrari, serà refusada.

 

Política de privacitat per a

ESCOLA Collserola Sant Cugat

Introducció

Ens prenem molt seriosament el vostre dret a la privacitat i volem que us trobeu còmode en aquest lloc web. Aquesta política de privacitat tracta sobre la informació personal que pot ser recollida per nosaltres en aquest lloc web. Aquesta política no s’aplica a altres entitats que no ens pertanyen o no controlem, o a persones no formen part de la nostra plantilla o no es troben sota les nostres ordres. Si us plau, llegiu els termes d’ús.

1. Recollida de dades

El procés de registre només requereix una adreça de correu vàlida, un nom d’usuari únic i una contrasenya. Opcionalment, podeu proporcionar més informació. Tingueu en compte que el vostre nom d’usuari, la vostra adreça de correu o qualsevol altre informació que introduïu en aquest lloc web, hi pot aparèixer publicada. Així mateix, també es recull automàticament informació relativa a la connexió, com són l’adreça IP i la informació de les galetes (cookies).

2. Ús de les dades

La informació pot ser utilitzada per personalitzar i millorar la vostra experiència en aquest lloc web. Es tindrà cura de que les vostres dades no s’enviïn a terceres parts a no ser que (i) sigui recollida expressament per a fer-ho; (ii) s’obtingui prèviament el vostre consentiment; (iii) un servei proporcionat en el nostre lloc requereixi la interacció amb o sigui proporcionat per una tercera part; (iv) hi hagi una ordre judicial; (v) l’ús que feu d’aquest lloc violi les condicions d’utilització del mateix o altres normes del lloc o bé sigui raonablement necessari per defensar els drets legals dels responsables del lloc; (vi) aquest lloc sigui adquirit per una tercera part, cas en que aquesta tercera part podrà utilitzar les dades de la mateixa manera que es fa actualment. En cas de que afegiu enllaços que apareixin en aquest lloc web que referenciïn altres llocs web, us recomanem que llegiu les normes de privacitat d’aquests llocs.

3. Galetes

Igual que fan altres llocs web, aquest lloc utilitza galetes per millorar la vostra experiència, tot desant els vostres paràmetres personals. Poden aparèixer anuncis en aquest lloc web i, en aquest cas, poden establir i accedir a les galetes del vostre ordinador d’acord amb les polítiques de privacitat dels proveïdors dels anuncis. Malgrat això, les parts que proporcionen els anuncis no tindran accés a les nostres galetes. Aquestes parts, habitualment, utilitzen codis anònims o que no permeten l’identificació personal de l’individu per obtenir informació referent a les visites al lloc. Podeu fer clic aquí per trobar informació referent a aquesta pràctica.

4. Menors

L’accés de persones menors en aquest web pot estar restringit. Per més informació, contacteu amb l’administrador/a.

5. Edició o esborrament de la informació del vostre compte

La informació de l’usuari introduïda en el moment del registre es pot modificar accedint a la vostra àrea de personalització de la pàgina personal. Podeu demanar que les vostres dades siguin esborrades contactant amb l’administrador/a.

6. Canvis a aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat pot canviar. Els canvis substancials es notificaran o bé mitjançant un anunci destacat a la pàgina web i/o enviant un correu electrònic a l’adreça continguda a la configuració personal.

7. SENSE GARANTIES

Aquesta política de privacitat fixa els nostres estàndards de manteniment de les dades, per tant, es farà un esforç per cumplir-los, encara que no ho podem garantir. Hi ha factors fora del nostre control que poden provocar la revelació de les dades. En aquests casos, no es donarà cap garantia de la no revelació de dades.

8. Informació de contacte

Per qualsevol dubte sobre aquesta política de privacitat, contacteu amb l’administrador/a