Projecte de direcció

Escola Collserola de Sant Cugat del Vallès 2017 – 2021

Entorn de l’escola: barri de Sant Francesc, Can Magí i Coll Favà