Projecte de direcció

Escola Collserola de Sant Cugat del Vallès 2013 – 2017

Entorn de l’escola: barri de Sant Francesc, Can Magí i Coll Favà