Escola Collserola
Sant Cugat del Vallès

Escola pública d'educació infantil i primària

Escola-Collserola

Som una escola arrelada a la ciutat de Sant Cugat, participativa en l'entorn proper dels nostres infants

Projectes de centre

El treball per projectes a l’Escola Collserola l’entenem com una filosofia d’escola, on tot el que al centre es fa, es treballa amb un sentit.

Mitjans
Al nostre centre treballem per espais creatius des d’I3 fins a 6è, amb l’objectiu que infants de les diferents etapes educatives aprenguin plegats tot sent protagonistes del seu propi aprenentatge.
espais-creatius

Projectes del Departament d'Educació

La finalitat és «millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.»

L’Escola Collserola participa des del curs 2021-2022 al programa d’innovació STEAMCat (Science, Technology, Engineering, Art, Math).

Steamcollserola

Reconeixements d'innovació

La màgia dels llibres als passadissos és un projecte d’innovació de centre, premiat com a Projecte d’Innovació Pedagògica pel Departament d’Ensenyament.

Centre avançat i referent, al Laboratori de Transformació Educativa.

EL moviment i la música a l'escola

Fomentem un treball educatiu a través de l’activitat física i els valors socials que d’aquesta se’n desprenen, a partir de la inclusió, és a dir, una activitat física on tothom està present, participa i progressa dins de les seves possibilitats indiferentment de les seves característiques.

Educacio-fisica

L’escola Collserola, en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, duu a terme un projecte de música anomenat Remis, on els infants de 3r i 4t assoleixen elements del llenguatge musical mitjançant un instrument, la guitarra o el piano.

instrument

Pensem en els reptes del segle XXIOBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

A l’Escola Collserola tenim un Comitè Ambiental Escolar format per ecodelegats i ecodelegades de cada curs, que es reuneixen en Assemblea periòdicament juntament amb mestres i famílies per tractar aquesta problemàtica en el context escolar.
sostenibilitat
Som una escola conscienciada amb les problemàtiques de la nostra societat, amb un equip que actua a tots els àmbits, i que creu en què la coeducació és la millor eina per poder canviar la societat del futur a una més justa, igualitària, no sexista ni discriminatòria.
Coeducacio

Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

Passeig virtual per les aules i patis d'infantil