A l’escola treballem la coeducació a tots els nivells i àrees, potenciant la igualtat d’oportunitats per tots els infants i educant sense estereotips sexistes ni actituds discriminatòries de cap mena. Som una escola conscienciada amb les problemàtiques de la nostra societat, amb un equip que actua a tots els àmbits, i que creu en què la coeducació és la millor eina per poder canviar la societat del futur a una més justa, igualitària, no sexista ni discriminatòria. Per això treballem amb una comissió de coeducació mixta amb famílies i docents, on abordem aquesta problemàtica en el context escolar.