Fomentem un treball educatiu a través de l’activitat física i els valors socials que d’aquesta se’n desprenen, a partir de la inclusió, és a dir, una activitat física on tothom està present, participa i progressa dins de les seves possibilitats indiferentment de les seves característiques. Aquest treball de valors el complementem amb les assemblees, on es valora l’opinió i el punt de vista de tothom, contrastant-los i debatent-los, considerant els esforços individuals i grupals, i on cada individu és valorat, fomentant així la pertinença de grup. Per aconseguir-ho, ens ajudem de la metodologia cooperativa en la qual tothom és necessari i on necessitem l’ajuda de la resta del grup per aconseguir els nostre objectius.