L’Escola Collserola participa des del curs 2019-2020 al programa d’innovació GEP (Generació Plurilingüe). La finalitat d’aquest programa és “millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.”

Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Al nostre centre el programa GEP s’aplica a través de l’àrea d’Educació Física i dels espais de Robòtica Educativa, des d’I3 fins a 6è, així com a altres espais de petits, mitjans i grans.

Podeu trobar més informació al següent enllaç: