L’Escola Collserola forma part, com a centre avançat i referent, al Laboratori de Transformació Educativa. 
 
El Laboratori de Transformació Educativa s’emmarca dins l’àmbit de les polítiques educatives per enfortir el model d’escola catalana, amb el propòsit transformador de millorar la qualitat educativa dels centres de Catalunya. Es tracta d’una estratègia departamental que preveu el treball i el suport de diferents unitats del Departament, dels Serveis Territorials, del Consorci d’Educació de Barcelona, i aliances amb altres agents, especialment l’Administració local i els ICE de les universitats, en un nou escenari de corresponsabilitat que ha d’assegurar una millor prestació del servei públic d’educació.