El treball per projectes a l’Escola Collserola l’entenem com una filosofia d’escola, on tot el que al centre es fa, es treballa amb un sentit. Al Collserola ajudem als infants a veure el món des d’una mirada crítica, a argumentar les seves pròpies idees, a debatre, a conversar sobre els seus coneixements previs, a treballar en equip … Ja que el nostre objectiu com a escola és formar ciutadans crítics i amb visió de futur, capaços de formular-se preguntes i a reflexionar sobre el seu propi procés aprendre aprendre. Per això en la majoria dels projectes que es realitzen s’elaboren rúbriques i bases d’orientació per ajudar als infants a reflexionar sobre el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge.