L’Escola Collserola participa des del curs 2021-2022 al programa d’innovació STEAMCat (Science, Technology, Engineering, Art, Math).

Aquest programa té com a objectius “desenvolupar les competències professionals dels docents per adequar-les a les necessitats del context educatiu, social, digital, tecnològic i laboral, i
aplicar metodologies en els àmbits científic, tecnològic, artístic i matemàtic amb un enfocament competencial, transversal, generador i vehicular de coneixement que fomenti el pensament crític i la creativitat, per entendre i interpretar un món cientifictecnològic i matemàtic”, entre altres objectius.

La nostra escola està molt compromesa amb la ciència i amb la tecnologia,  cosa que queda demostrada en la nostra trajectòria d’escola, en la nostra manera de ser i fer, aplicant amb sentit aquest programa d’innovació en el treball per projectes, en els espais creatius …

Podeu trobar més informació al següent enllaç:

Nanoinventum és un projecte que té com a principal objectiu incorporar la ciència i la nanotecnologia en l’ensenyament primari. Mitjançant la creació d’un curs dissenyat específicament per a les escoles, s’aconsegueix que l’alumnat es familiaritzi amb el llenguatge científic i cultivi la seva passió per la nanotecnologia.

El projecte es desenvolupa dins de l’aula, i està recomanat per a estudiants de cicle superior (de quart a sisè de primària). Al més, es forma al professorat i es busca vincular l’aprenentatge amb el currículum científic de les escoles.

El curs de Nanoinventum es divideix en quatre fases que s’implementen durant el transcurs d’un trimestre: formació, maletí experimental Nanoexplora, creació i avaluació de maquetes de Nanorobots i fira de presentació final. En totes elles s’apliquen les bases que sostenen aquest projecte: creativitat, innovació, educació, nanotecnologia, compromís, investigació i alumnat.

Feu clic aquí per obtenir més informació.